Company Logo

INTEGRUJEMY SIĘ NA WYCIECZCE W JURZE KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ

Centrum Kształcenia i Rekreacji Krzysztof Chyziak w Żyrardowie

w partnerstwie

z Publiczną Szkołą Podstawową w Lutkówce

 zapraszają do udziału w projekcie

  

INTEGRUJEMY SIĘ NA WYCIECZCE W JURZE KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ

 Zapraszamy osoby nieaktywne zawodowo w wieku 16-64 lat do udziału
w wyjeździe integracyjnym w Góry zakończonym spotkaniem integracyjnym zorganizowanym na terenie Szkoły Podstawowej w Lutkówce

 Udział w projekcie jest szansą na podniesienie swoich umiejętności z zakresu podstawowej obsługi komputera i umiejętności interpersonalnych

 termin realizacji projektu : 01.06.2012 - 30.09.2012 

Kontakt: 

tel. 46 857 44 27 sekretariat Publicznej Szkoły Podstawowej w Lutkówce,
ul. Szkolna 1

tel. 695 529 338 Kierownik Projektu

 Udział w projekcie jest bezpłatny 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

INTEGRUJEMY SIĘ I ROZWIJAMY W GÓRACH

 

Centrum Kształcenia i Rekreacji Krzysztof Chyziak w Żyrardowie

w partnerstwie

ze Szkołą Podstawową im. Aleksandra Kamińskiego w Guzowie

 zapraszają do udziału w projekcie

 INTEGRUJEMY SIĘ I ROZWIJAMY W GÓRACH

 Zapraszamy osoby nieaktywne zawodowo w wieku 16-64 lat do udziału w wyjeździe integracyjnym w Góry zakończonym spotkaniem integracyjnym zorganizowanym na terenie Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Kamińskiego w Guzowie

 Udział w projekcie jest szansą na podniesienie swoich umiejętności z zakresu podstawowej obsługi komputera i umiejętności interpersonalnych

termin realizacji projektu : 01.06.2012 - 30.09.2012

Kontakt

tel. 46 8568420 sekretariat Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Kamińskiego w Guzowie, ul. Łubieńskich 2

tel. 695 529 338 Kierownik Projektu

 Udział w projekcie jest bezpłatny

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoUE

Powered by SOOM-IT.