Company Logo

Szanowni Państwo

 Prowadzimy działalność szkoleniową od 2004 roku. Specjalizujemy się w nauczaniu języków obcych w placówkach oświatowych oraz dla różnego rodzaju grup zawodowych. Realizujemy również projekty unijne.  Firma jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych pod nr ewidencyjnym  2.14/00116/2006.

  Pragniemy zaproponować zorganizowanie kursów językowych :angielski, niemiecki, rosyjski, francuski,  od poziomu podstawowego do zaawansowanego, zapewniając :

  -sprawdzone i zatwierdzone przez MEN programy (Roz. Z dnia 15.02.1999 Dz. U.   Nr14.1999), oraz metody nauczania

 - odpowiednio przygotowaną i wykwalifikowaną kadrę wykładowców

 - ciągłość nauki w następnych latach

 - realizację zajęć w terminach wcześniej ustalonych z dyrekcją placówki

 - zaświadczenia o ukończeniu kursu.

 

 Koszt realizacji jednych zajęć będzie zależny od ilości godzin (proponujemy około 60h z jedną grupą) i zostanie ustalony w trakcie dalszych rozmów. Sposób płatności  przelew na konto po zamknięciu  uzgodnionego okresu rozliczeniowego ( miesięcznego ).

 

 Mamy nadzieję, że powyższa oferta zainteresuje Państwa i zachęci do współpracy. W celu  uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny bądź osobisty z Panem Krzysztofem Chyziak , reprezentującym firmę CKiR-Żyrardów.


Angielski dla dzieci w miastach  Żyrardów i Grodzisk Mazowiecki !
Powered by SOOM-IT.